Randvoorwaarden spoorzone Juvenaat vastgesteld

Het gebied Spoorzone Juvenaat in Etten-Leur is een perceel van circa 2 hectare dat pal naast het station is gelegen. Ongeveer de helft van het gebied wordt in beslag genomen door een bestaand internaatsgebouw uit 1951. Op 19 december 2017 heeft de raad van Etten-Leur de randvoorwaarden voor uitgifte van het gebied vastgesteld. Op basis van deze randvoorwaarden wordt een uitgifteprocedure gestart.

Emphasis advies heeft in opdracht van de gemeente Etten-Leur de projectleiding vervuld. Er is veel discussie geweest over de voorgenomen sloop van het bestaande gebouw. Veel en zorgvuldig overleg heeft ertoe geleid dat nu een compromis is vastgesteld om ervoor te zorgen dat zorgvuldig aandacht wordt besteed aan de cultuurhistorische waarde en betekenis van het bestaande pand.