Ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Oost gemeente Bergen op Zoom opgesteld

Voor het oostelijk deel van het buitengebied van de gemeente Bergen op Zoom dient een nieuw bestemmingsplan te worden opgesteld. Emphasis-advies heeft in opdracht van de gemeente Bergen op Zoom de toelichting en de regels voor het bestemmingsplan herzien en de inspraakreacties op het voorontwerp bestemmingsplan beantwoord. Tevens heeft hij geadviseerd in de vraag of ten behoeve van het plan een Milieueffectrapportage en een passende beoordeling dienen te worden opgesteld. Zijn kennis van deze materie die ook in andere gemeenten is toegepast, is ook voor dit bestemmingsplan gebruikt.