OVER EMPHASIS


Welkom !

Peter Engelvaart (geboren in 1962)  werkt al vanaf 1980 voor de gemeentelijke overheid. Hij heeft eerst de opleidingen Bestuursambtenaar en Hoger bestuursambtenaar g­­­evolgd. Daarna heeft hij in Utrecht de opleidingen rechten en recht, bestuur en management afgerond.

In de tussentijd heeft Peter steeds binnen de gemeentelijke overheid gewerkt. Hij heeft op alle afdelingen van een gemeente gewerkt en zo een brede visie op de gemeente opgebouwd. De laatste jaren is hij gespecialiseerd geraakt op de juridische en de procedurele kant van de ruimtelijke ordening. Hij heeft vandaaruit de slag gemaakt naar het lijnmanagement.

Peter heeft na afronding van zijn studie steeds zijn hoofdfunctie bij de gemeente gecombineerd met het verzorgen van cursussen voor Bestuursacademie en Eiffel.

In 1998 heeft hij de stap gemaakt naar het vrije bedrijf. Hij heeft Emphasis advies opgericht.  In eerste instantie heeft hij daarbij zijn laatste werkzaamheden (management) voortgezet maar dan op interim-basis. Geleidelijk aan  zijn de werkzaamheden gedifferentieerder geworden. Het accent ligt op projectmanagement en juridisch advies.

“ Een goede en professionele werkrelatie gaat altijd samen met een goed en plezierig contact met de opdrachtgever. Afspraak is afspraak en aandacht voor de persoonlijke noot”, zijn kernpunten in de benadering die Peter kiest .

Emphasis betekent letterlijk nadruk. Een nadruk die Peter wil geven. Een grote uitdaging is net datgene uit een zaak te maken waardoor deze tot een succes wordt.  Dat uit zich in vele dingen: zorgvuldigheid, draagvlak, de juiste toon, etc.

NIEUWS


Randvoorwaarden spoorzone Juvenaat vastgesteld

Het gebied Spoorzone Juvenaat in Etten-Leur is een perceel van circa 2 hectare dat pal naast het station is gelegen. Ongeveer de helft van het gebied wordt in beslag genomen door een bestaand internaatsgebouw uit 1951. Op 19 december 2017 heeft de raad van Etten-Leur...

read more

JURIDISCH ADVIES


ALGEMEEN BESTUURSRECHT

Het terrein van het algemeen bestuursrecht is breed. Op dit brede terrein is Peter Engelvaart actief. Zijn brede en actuele kennis van het totale rechtsgebied van het algemeen bestuursrecht maakt hem tot de ideale adviseur op dit gebied. Twee activiteiten noemen we hier in het bijzonder dat zijn de advisering bij handhavingsbeschikkingen en de advisering bij zelfstandige schadebesluiten:

Bouwen zonder of in afwijking van een vergunning, gebruik in strijd met het bestemmingsplan, het zijn rechtsgebieden waarop Emphasis-advies gespecialiseerd is en waarvoor talloze procedures zijn gevolgd, begeleid en ook voorkomen.

Diverse malen heeft Emphasis-advies met succes een procedure gevolgd om door middel van de bestuursrechtelijke (en dus goedkopere) weg een schadeclaim verzilverd te krijgen.

RUIMTELIJK BESTUURSRECHT

Het indienen van zienswijzen en het opstellen van beroepschriften tegen een bestemmingsplan vormen een groot aandeel in de werkzaamheden. Vele zienswijzen en beroepschriften heeft Emphasis-advies voor cliënten ingediend tegen lopende bestemmingsplannen. Daarbij is de uitdaging om op basis van een eerste brief en gesprekken daarover tot het gewenste resultaat te komen.

Eveneens  mag Emphasis-advies ook overheden tot haar cliënten rekenen die bijvoorbeeld de beantwoording van alle zienswijzen of het behandelen van alle beroepschriften uitbesteden.

Tenslotte kunt u bij Emphasis-advies terecht voor het opstellen van bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen.

PROJECTMANAGEMENT


RUIMTELIJK PROJECTMANAGEMENT

Ruimtelijk projectmanagement is de kern van de activiteiten van Emphasis-advies.Het projectmanagement gebeurt vanuit een gedegen juridische achtergrond. Organisatie, communicatie en resultaatgerichtheid staan daarbij voorop.

Doortastend, communicatief en doorbijten, dat is de kracht van de aanpak van Emphasis-0advies.Emphasis advies mag bogen op een ruime ervaring. Zomaar een greep uit de diverse projecten:

  • Parade Bergen op Zoom: een grote herstructurering en nieuwbouw van de historische binnenstad
  • Heumen: Werklandschap Overasselt 
  • Centrumplan Groesbeek: de totale vernieuwing van het centrum van Groesbeek
  • Gemeente Halderberge: diverse dorpsvisies en de implementatie daarvan
  • Gemeente Someren: ontwikkeling en verkoop geherstructureerde en nieuwe bedrijventerreinen

 

 

BESTEMMINGSPLAN


BESTEMMINGSPLAN

Emphasis-advies maakt ook complete bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen. Vooral in de combinatie van opstelling van ruimtelijke onderbouwingen en begeleiding procedures omgevingsvergunning is het bureau sterk.Hij heeft zowel kennis van stedelijke plannen als van buitengebiedplannen.

 Zowel voor bedrijven als voor overheden maakt Peter Engelvaart de bestemmingsplannen en de ruimtelijke onderbouwingen.

In combinatie met zijn grote netwerk kan Emphasis ook zorgen voor landschappelijke inrichtingsplannen, akoestische onderzoeken, externe veiligheidsonderzoek, flora- en fauna-onderzoeken, etc. De coördinatie is bij Emphasis advies in goede handen.

Voorbeelden zijn de bestemmingsplannen die  Peter Engelvaart maakt voor het project Tudorpark in Hoofddorp en de ruimtelijke onderbouwing voor een woonproject in Schiedam. Voor de gemeente Lingewaal is onlangs een structuurvisie voor het Lingebos en omgeving afgerond.

CONTACT


Postbus 272 Waalwijk

06 50 21 33 54

 

info@emphasis-advies.nl